LAT   RUS   ENG20.07.2010. [2010-07-20 23:19:23]

Lepni piedāvājam mūsu vides un kvalitātes politiku!

SIA ”IxCom” ir konkurētspējīgs, uz klientu orientēts un videi draudzīgs uzņēmums, kurapamatuzdevums ir sniegt pakalpojumus kvalitatīvi, ātri un videi draudzīgi.
 
Mēs cienām mūsuklientus un cenšamies pildīt ne tikai līgumsaistības, bet būt viņu sekmesgarantētajiem.
 
Mēs cienām mūsudarbinieku pūles un cenšamies rādīt viņiem viss labākus darbu apstākļus un dotkatram iespēju realizēties, kā komandas locekļiem, cienot viņu individualitātes
 
Uzņēmuma stratēģijair pakalpojumu sniegšanas kvalitātes stabilitātes nodrošināšana un apkārtējāsvides piesārņojuma samazināšana
 
Mūsu pamatmērķi irnepārtraukti ierobežot un mazināt negatīvo ietekmi uz vidi, samazinotpiesārņojošo vielu emisijas vidē; savlaicīgi identificēt un maksimāli samazinātiespējamos vides riskus, tā nodrošinot vides un personāla veselību un drošību,nodrošināt dabas resursu racionālu izmantošanu.
 
Lai īstenotuizvirzīto stratēģiju, SIA ”IxCom” apņemas ievērot ar klientu noslēgtāsvienošanās un saistošo normatīvo aktu prasības un veikt nepārtrauktu kvalitātesun vides vadības sistēmas pilnveidošanu atbilstoši ISO 9001:2008 un ISO14001:2004  prasībām.


Atpakaļ
  Jaunumi

10.08.2016.
Lepni piedāvājam mūsu vides un kvalitātes politiku!

20.01.2012.
2011. gadā mūsu pieredze ievērojami augusi...

02.07.2010.
ISO 9001 un ISO 14001


Jaunumu arhīvs

   I.Band

      Copyright 2008 IXCOM. All rights reserved.
Starta iela 4, Rīga, LV-1026, Latvija
Tālr.: (+371) 24990991