LAT   RUS   ENGPar kompāniju // Uzņēmuma stratēģija

Katram klientam tiek piedāvāts individuāls risinājums, sākot no idejas līdz objekta izbūvei un nodošanai ekspluatācijā, ievērojot klienta vēlmes un prasības

Klientu pasūtījumu izpilde īsos termiņos, stingri tos ievērojot un saglabājot augstus kvalitātes standartus.

 

 

Vides un kvalitātes politika!

 

SIA ”IxCom” ir konkurētspējīgs, uz klientu orientēts un videi draudzīgs uzņēmums, kura pamatuzdevums ir sniegt pakalpojumus kvalitatīvi, ātri un videi draudzīgi.

Mēs cienām mūsu klientus un cenšamies pildīt ne tikai līgumsaistības, bet būt viņu sekmes garantētajiem.

Mēs cienām mūsu darbinieku pūles un cenšamies rādīt viņiem viss labākus darbu apstākļus un dot katram iespēju realizēties, kā komandas locekļiem, cienot viņu individualitātes

Uzņēmuma stratēģija ir pakalpojumu sniegšanas kvalitātes stabilitātes nodrošināšana un apkārtējās vides piesārņojuma samazināšana

Mūsu pamatmērķi ir nepārtraukti ierobežot un mazināt negatīvo ietekmi uz vidi, samazinot piesārņojošo vielu emisijas vidē; savlaicīgi identificēt un maksimāli samazināt iespējamos vides riskus, tā nodrošinot vides un personāla veselību un drošību, nodrošināt dabas resursu racionālu izmantošanu.

 

Lai īstenotu izvirzīto stratēģiju, SIA ”IxCom” apņemas ievērot ar klientu noslēgtās vienošanās un saistošo normatīvo aktu un citas prasības un veikt nepārtrauktu kvalitātes un vides vadības sistēmas pilnveidošanu. 

  Jaunumi

10.08.2016.
Lepni piedāvājam mūsu vides un kvalitātes politiku!

20.01.2012.
2011. gadā mūsu pieredze ievērojami augusi...

02.07.2010.
ISO 9001 un ISO 14001


Jaunumu arhīvs

   I.Band

      Copyright 2008 IXCOM. All rights reserved.
Starta iela 4, Rīga, LV-1026, Latvija
Tālr.: (+371) 24990991